‘’Back to the Roots’’

Root Foods is gelegen in het Flexiforum in Kerkrade. De locatie biedt onderdak aan verschillende organisaties. Root Foods is de centrale verbinding & ontmoetingsplek binnen deze locatie. 

Root Foods is door en voor ‘’Rooter-jongeren’’ bedacht en heeft als doel; een leerweg naar de arbeidsmarkt te verwezenlijken. Middels scholing, coaching en activering wil Root Foods deze leerweg creëren en jongeren laten groeien om zo voldoende veerkracht op te bouwen en voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 

De focus is gericht op het ontwikkelen en benutten van de talenten van Rooters. 

Root Foods doet dit in samenwerking met Plinthos en De Wijnberg, zij bieden de ondersteuning en begeleiding aan Rooters die het (nu nog) nodig hebben. 

Wij faciliteren een integrale, veilige en stimulerende werkomgeving, waarin Rooters zich kunnen ontwikkelen, competenties en vaardigheden leren ter voorbereiding op een betaalde baan. 

Daarnaast is Root Foods een commerciële horecagelegenheid, en wij herinvesteren onze winst in het creëren van reguliere werkplekken en certificering voor gemotiveerde Rooters. 

RFonsverhaal